Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Svest, novembar 2014
Svest, novembar 2014
Loading in …3
×
1 of 16

18.05.05. izlaganje

2

Share

media & mental health

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

18.05.05. izlaganje

 1. 1. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction MEDIJI I MENTALNI POREMEĆAJI Dr Olivera Vuković
 2. 2. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction TV magazini 70% Dnevne novine 58% TV dnevnici 51% Magazini 34% TV “talk show” 31% Radio vesti 26% Časopisi 26% Internet 25% Knjige 25% Radijski “talk show” 18% Ženski časopisi 18% Izvor informacija o mentalnim poremećajima National Mental Health Association in the United States, 1997
 3. 3. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction ?
 4. 4. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction “Tužilac je tražio smrtnu kaznu, ali je sud zaključio da Kim mora da služi kaznu doživotnog zatvora, pošto se pokajao, a mnogo toga upućuje da je bio mentalno poremećen kada je počinio zločin...” “...preinačivši odluku prvostepenog suda koji je zaključio da ubica nije bio mentalno bolestan u vreme ubistva i da zbog toga može da bude osuđen na doživotnu robiju...” o je bilo i početkom godine kada je Horvat pušten iz »Laze Lazarević i nakon toga ubio onu koja je za njegovo mentalno zdravlje garantova “Motivi ubistva nisu poznati, a neki izvestaji govore da je moguce da je napadac bio mentalno poremecen.”
 5. 5. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction “Texas child killer 'loved her kids”
 6. 6. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction Ward (1997): “taboloidi često dovode u vezu mentalni poremećaj, kriminalitet i nasilje”. ŠTAMPA • 62% novinskih članaka opisuju mentalno obolele kao agresivne osobe (Philo, G. Mass media representations of mental health: A study of media content. Glasgow: Glasgow University Media Group, 1993) • 24% ispitanika veruje da su psihijatrijski pacijenti agresivniji u odnosu na zdrave osobe (Boronstein, 1992) • 3-5% nasilja u SAD-u počine osobe sa mentalnim poremećajem (Monahan, 1996)
 7. 7. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction RAZLOZI Allen i Nairn (1997) nedovoljna informisanost senzacionalizam – “šokantne priče prodaju novine” Coyle & MacWhammel (2002) potreba da se da odgovor na pitanje: – zbog čega neko može da učini takav zločin?
 8. 8. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction PROCES KOMUNIKACIJE IZVOR ENKODIRANJE PORUKA SREDSTVODEKODIRANJEPRIMALAC “FEEDBACK” BUKA
 9. 9. Psycho Hitchcock
 10. 10. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction
 11. 11. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction Shine (1996) The Life and Death of Van Gogh (1989) Iris (2001) As Good as it Gets (1997) Rain Man (1988)
 12. 12. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction PSIHIJATRI U FILMOVIMA Good Will Hunting (1997) Ordinary People (1980) I Never Promised You a Rose Garden (1977)
 13. 13. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction Mayo Clinic (2002)
 14. 14. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction BBC News Online: Health. (Feb. 9, 2000). Media "unfairly stigmatises mental illness.“ stavovi 515 mentalno obolelih o načinu na koji mediji predstavljaju mentalne poremećaje  ½ ispitanika: mediji negativno utiču na njihovo mentalno stanje  34% ispitanika: mediji direktno pogoršavaju depresivnost i anksioznost  22% ispitanika: povlačenje i izolacija direktna posledica uticaja medija  25% ispitanka: hostilno ponašanje okruženja nakon TV ili novinskih reportaža
 15. 15. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction 1931 A Free Soul ALKOHOLIČAR 1931-2 Dr. Jeykll and Mr. Hyde VIŠESTRUKA LIČNOST 1935 Dangerous ALKOHOLIČAR 1945 The Lost Weekend ALKOHOLIČAR 1947 Hamlet MENTALNA NESTABILNOST 1951 Streetcar Named Desire DEPRESIJA 1955 Anastasia SUICIDALNOST 1956 Lust for Life PSIHOTIČNI POR. 1957 Three Faces of Eve VIŠESTRUKA LIČNOST 1964 Zorba the Greek SUMANUTI POR. 1968 Charley MENTALNA RET. 1970 Ryan's Daughter MENTALNA RET. 1988 Rain Man AUTIZAM 1990 Misery PSIHOTIČNI POR. 1991 Silence of the Lambs KANIBAL 1994 Forrest Gump MENTALNA RET. 1994 Blue Sky MENTALNA NESTABILNOST 1995 Leaving Las Vegas ALKOHOLIČAR
 16. 16. HEALTH PROMOTION IN SERBIA CONFERENCE Support to the Public Health Development in Serbia An EU-funded project managed by the European Agency for Reconstruction ZAKLJUČAK kompleksan odnos izmedju predstavljanja mentalnih poremećaja u mas medijima i uticaja na stavove tendencija da se mediji aktivnije angažuju u promeni postojećeg negativnog stava prema mentalno obolelim

Editor's Notes

 • The most covered case was the brutal knife murder ofthe Swedish Foreign Minister Anna Lindh.
 • ×