Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Graffiti Theatre
Graffiti Theatre
Loading in …3
×
1 of 46

Presentatie Octrooigilde

1

Share

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Presentatie Octrooigilde

 1. 1. Merkregistratie Marleen Kuiper
 2. 2. Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) <ul><li>Officiële internationale organisatie voor de registratie van merken en modellen en het vastleggen van ideeën </li></ul><ul><li>Ontstaan vanuit drie overheden Benelux (1971) </li></ul><ul><li>“ Self-supporting” </li></ul><ul><li>Gevestigd in Den Haag </li></ul>
 3. 3. BBIE (vervolg) <ul><li>Gevestigd in Den Haag </li></ul><ul><li>95 medewerkers </li></ul><ul><li>70 Nederlanders 22 Belgen 3 Luxemburgers </li></ul><ul><li>Voertalen Nederlands en Frans </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Registreren van merken en modellen en het vastleggen van ideeën </li></ul><ul><li>Informeren over het belang van bescherming van intellectueel eigendom </li></ul><ul><li>Publiek vertellen waar en hoe men intellectueel eigendom kan beschermen </li></ul><ul><li>NB Het BBIE geeft geen advies. Advies over IE wordt gegeven door gemachtigden of in IE gespecialiseerde advocaten. </li></ul>Wat doet het BBIE?
 5. 5. Informatiecentrum <ul><li>Het eerste aanspreekpunt </li></ul><ul><li>Voor (algemene) vragen over merk- en modelregistratie en het vastleggen van ideeën </li></ul><ul><li>Bereikbaar iedere werkdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur (via mail, telefoon of op ons kantoor in Den Haag) </li></ul>
 6. 6. Voorlichting & Promotie <ul><li>Verantwoordelijk voor de algemene voorlichting en promoten belang bescherming IE </li></ul><ul><li>Contacten leggen en onderhouden met kennis-partners in de Benelux </li></ul><ul><li>Organiseren en verzorgen van workshops en seminars, beurzen, geven van presentaties en lezingen </li></ul>
 7. 7. Wat is een merk? <ul><li>Alle tekens die grafisch voorgesteld kunnen worden en die dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden </li></ul>
 8. 8. Woordmerken <ul><li>Fantasienaam: Hathor, Billabong </li></ul><ul><li>Naam, voornaam: Philips, Albert Heijn, Calvin Klein, Tiësto Handelsnaam: Lost Boys, Commpositie Combinatie van cijfers en/of letters: KPN, KPMG, 501 </li></ul>
 9. 9. Wat is een merk? <ul><li>Individueel of collectief </li></ul>
 10. 10. Beeldmerk
 11. 11. Combinatie woord-beeldmerk
 12. 12. ‘ Exotische’ merken <ul><li>Vormmerk </li></ul><ul><li>Kleurmerk </li></ul><ul><li>Geurmerk </li></ul><ul><li>Klankmerk </li></ul>
 13. 13. Weigering inschrijving merk <ul><li>Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11, lid 1, sub b. BVIE) </li></ul><ul><li>Mag niet beschrijvend zijn (art. 2.11 lid 1, sub c. BVIE) </li></ul><ul><li>Gebruikelijke aanduidingen (art. 2.11 lid 1, sub d. BVIE) </li></ul><ul><li>Mag niet misleidend zijn </li></ul><ul><li>Mag niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden </li></ul><ul><li>Mag niet verwijzen naar een internationaal symbool </li></ul><ul><li>Altijd in combinatie met waren en diensten waarvoor merk wordt geregistreerd. </li></ul>
 14. 14. Algemene aanduidingen <ul><li>Nierstichting </li></ul><ul><li>Het nationaal juristen congres </li></ul><ul><li>Geboortewinkel </li></ul>
 15. 15. Samenstellingen <ul><li>Bouwbeurs </li></ul><ul><li>Watertaxi </li></ul><ul><li>Sportzorg </li></ul><ul><li>Superchampion </li></ul><ul><li>Kijken naar het geheel. Twee beschrijvende delen, zijn vaak ook beschrijvend, tenzij ze iets extra’s hebben. </li></ul>
 16. 16. Samenstellingen (vervolg) <ul><li>“ iets extra’s”: </li></ul><ul><li>ongebruikelijke wending in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin </li></ul><ul><li>visuele en auditieve indruk </li></ul><ul><li>combinatie wordt opgevat als nieuw woord dat los van de betekenis van de bestanddelen een eigen betekenis heeft </li></ul>
 17. 17. Voorbeelden <ul><li>Tafelblad : voor een restaurantgids </li></ul><ul><li>Bongo: voor bonnen voor een weekendweg </li></ul><ul><li>Blikvanger: voor container met lege blikjes </li></ul>
 18. 18. Banale zinsnede <ul><li>Software pakket waarop u kunt rekenen </li></ul><ul><li>Thuis in prettig wonen </li></ul><ul><li>Waar bankieren een kunst is </li></ul><ul><li>Real people, real solutions </li></ul>
 19. 19. Soortnaam <ul><li>Teken dat in het normale taalgebruik of in de handel een gebruikelijke aanduiding is geworden </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><li>Grammofoon </li></ul><ul><li>Formica </li></ul><ul><li>Linoleum </li></ul>
 20. 20. Misleiding <ul><li>Kl 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen. </li></ul>
 21. 21. In strijd met openbare orde of goede zeden <ul><li>Trix is niks </li></ul>
 22. 22. Onderscheidend vermogen <ul><li>Continu aan verandering onderhevig! </li></ul><ul><li>Hoe beleid BBIE te kennen? </li></ul><ul><li>- weigeringsrichtlijnen </li></ul><ul><li>- jurisprudentie </li></ul><ul><li>- gangbaar geworden aanduidingen in de branche zoals de toevoeging “& Co”, en de afkortingen “grafi-, actu- en nutri-” </li></ul>
 23. 26. Let op <ul><li>Bij twijfel altijd merkgemachtigde, www.bmm.nl, of BBIE raadplegen </li></ul><ul><li>Zodra gedeponeerd zijn wijzigingen niet meer mogelijk </li></ul><ul><li>Bij weigering geen restitutie </li></ul>
 24. 27. Hoe registreren? <ul><li>Op www. boip . int merkenregister raadplegen </li></ul><ul><li>Onderzoek laten uitvoeren (optioneel) </li></ul><ul><li>Aanvraag via Boip Online Filing of via gemachtigde </li></ul><ul><li>Afdeling registratie controleert merk op onderscheidend vermogen en niet op conflicterende merken </li></ul><ul><li>Na check depotvereisten wordt merk gepubliceerd en gaat oppositieperiode van 2 maanden in </li></ul><ul><li>Na oppositieperiode definitieve registratie voor 10 jaar </li></ul>
 25. 29. Classificatie waren en diensten (I) <ul><li>Aangeven voor welke produkten en diensten u het merk gaat gebruiken. </li></ul><ul><li>Om uniforme internationale indeling producten en diensten te waarborgen is de internationale classificatie van Nice ontstaan. </li></ul><ul><li>Indeling bestaat uit 45 categoriën/klassen, waarin alle producten en diensten kunnen worden ingedeeld. </li></ul>
 26. 30. Classificatie waren en diensten (II)
 27. 31. Website | Home | Voorkeuren Geavanceerd zoeken Woordmerk Wenen codes Nice klassen Geavanceerd zoeken Woordmerk Wenen codes Nice klassen
 28. 32. Classificatie waren en diensten (II)
 29. 33. Classificatie waren en diensten (III) <ul><li>Andachtspunten : </li></ul><ul><li>    </li></ul><ul><li>1.  Goed aangeven of voor alle waren en diensten uit een klasse bescherming wordt gevraagd of slechts voor een gedeelte daarvan. </li></ul><ul><li>2.  Zodra depot is ingediend kan er niets meer gewijzigd worden aan de classificatie. </li></ul><ul><li>Neemt u een gehele klasse dan volstaat het om ‘Standaardtekst’ achter klassenummer te plaatsen. </li></ul><ul><li>Specificatie beperkt inbreuk maar tevens reikwijdte. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 30. 34. Termijnen <ul><li>Regularisatie Benelux depot: </li></ul><ul><li>1 maand + 3 maanden (automatisch); max. met 2 maanden te verlengen op verzoek (!) . </li></ul><ul><li>Voorlopige weigering: </li></ul><ul><li>4 maanden; max. met 2 maanden te verlengen op verzoek (!) </li></ul>
 31. 35. Oppositie <ul><li>Op basis van eerder gedeponeerd merk bezwaar maken tegen later gedeponeerd merk. </li></ul><ul><li>Termijn: binnen 2 maanden na publicatie van het gedeponeerd merk. </li></ul><ul><li>Cooling off periode: partijen krijgen gedurende een korte periode de gelegenheid om te bezien of zij hun geschil onderling kunnen beslechten. </li></ul><ul><li>Partijen krijgen de gelegenheid hun standpunt schriftelijk toe te lichten. </li></ul>
 32. 36. Oppositie <ul><li>BBIE neemt beslissing na uitwisseling van standpunten, argumenten en een eventuele hoorzitting. </li></ul><ul><li>Oppositie wordt gegrond bevonden: BBIE weigert inschrijving of oppositie wordt afgewezen. </li></ul><ul><li>Binnen 6 maanden na de start van de oppositieprocedure wordt beslist. </li></ul><ul><li>Beroep mogelijk bij één van de Gerechtshoven van de 3 Beneluxlanden (Brussel, Den Haag, Luxemburg) </li></ul>
 33. 37. Registreren buiten de Benelux <ul><li>In 27 landen EU  OAMI, te Alicante Voordeel: goedkoop Maar let op: prijsfactor moet niet de enige reden zijn om voor een Europese registratie te kiezen. </li></ul><ul><li>Uitbreiding registratie vanuit Benelux naar +/- 80 landen  OMPI, te Genève indienen via BBIE </li></ul><ul><li>Recht van voorrang </li></ul><ul><li>Registratie wereldwijd niet mogelijk </li></ul>
 34. 38. Registreren modellen/tekeningen <ul><li>Registratie model kan sinds 1975 </li></ul><ul><li>Van belang: uiterlijk, nieuw en eigen karakter </li></ul><ul><li>Tekeningen: betrekking op twee dimensionale vormen </li></ul><ul><li>Modellen: betrekking op drie dimensionale vormen </li></ul><ul><li>Registreren via formulieren (online downloaden) </li></ul><ul><li>Geen onderzoek vanuit BBIE </li></ul><ul><li>Duur van 5 jaar, max verlenging 25 jaar </li></ul>
 35. 39. Registreren modell
 36. 40. Modellen/tekeningen <ul><li>Geen gebruiksverplichting, geen oppositieprocedure </li></ul>
 37. 41. i-DEPOT <ul><li>Elektronisch bewijsmiddel </li></ul><ul><li>Voorziet idee van datumstempel </li></ul><ul><li>Vergelijkbaar met dagstempel belastingdienst of akte notaris, maar dan in elektronische vorm. </li></ul><ul><li>MAAR: het i-DEPOT komt niet in de plaats van een intellectueel eigendomsrecht </li></ul>
 38. 42. Wanneer i-DEPOT indienen? <ul><li>IE rechten zonder formele eisen - Auteursrecht - Niet geregistreerd Gemeenschapsmodel </li></ul><ul><li>In geval van geheimhouding </li></ul><ul><li>In het ontwikkelingstraject </li></ul><ul><li>Voor het onderhandelingsproces </li></ul>
 39. 43. Wat kan het i-DEPOT betekenen? <ul><li>In relatie tot het auteursrecht </li></ul><ul><li>Eenvoudige en snelle manier om bewijsmiddel te krijgen van de datum van een creatie. </li></ul><ul><li>En dus ook een middel om te bewijzen wie de auteur of bedenker is; </li></ul><ul><li>“ Originaliteit moet beoordeeld worden op de datum van creatie van het werk en dus vergeleken worden met wat op dat ogenblik bestond. Dus is het essentieel om de datum van creatie vast te leggen” </li></ul>
 40. 44. En wat nog meer? <ul><li>In relatie tot modelrecht (niet ingeschreven Gemeenschapsmodel) </li></ul><ul><li>Middel om een vaste bewijsdatum te krijgen van de datum of periode waarin een collectie of model voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. </li></ul><ul><li>Zeer belangrijk omdat derde daar rekening mee moet houden bij het voorleggen van bewijs nieuwheid/ eigen karakter </li></ul>
 41. 45. I-DEPOT in relatie tot octrooirecht <ul><li>Revendicatievordering Opeisen octrooiaanvraag of octrooi als mederechthebbende. Bewijslast rust op uitvinder van wie uitvinding afhandig is gemaakt </li></ul><ul><li>Recht van voorgebruik of voorbezit Geheimhouden octrooirechterlijk beschermbare know-how. Bewijslast voorgebruik rust op degene die voorgebruik claimt. </li></ul>
 42. 46. Dank voor uw aandacht! Vragen? Informatiecentrum: 070 244 242

Editor's Notes

 • Een van de IE rechten waar een formele registratie voor moet worden verricht is het merkenrecht.
 • Ja, denk bijvoorbeeld aan Philips. De merkhouder van zo’n merk zal echter wel moeten accepteren dat een ander die toevallig dezelfde naam draagt, zichzelf gewoon moet kunnen blijven identificeren. Wie ook Heineken heet mag dus gewoon de telefoon blijven opnemen met “Met Heineken’. Echter, zou hij een slijterij willen beginnen onder de merk- of handelsnaam Heineken dan heeft hij een probleem.
 • Dit merk geeft aan dat de producten en/of diensten van verschillende ondernemingen bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben. De gebruikers van deze merken moeten aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoen. WOLMERK of KEMAKEUR zijn collectieve merken. Bij het depot van een collectief merk moet een reglement op het gebruik en toezicht worden ingediend. De merkhouder mag het merk zelf niet gebruiken, aangezien hij toezicht moet houden op het gebruik van het merk door anderen.
 • atio voor weigering: het algemeen belang dat samenhangt met de functie van het merk, namelijk het bieden van een WAARBORG dat alle van dat teken voorziene waren en diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan (IDENTITEIT van OORSPRONG) Ratio voor weigering: algemeen belang dat een beschrijvende aanduiding door iedereen moet kunnen worden gebruikt (belang vrijhouding voor concurrenten) Weigering ingeval het teken uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel KUNNEN DIENEN tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren of diensten. (Doublemint)
 • Super betekent over, boven, zeer (Van Dale woordenboek der Nederlandse taal 13e druk). Het is een veel gebruikte kwalificatie, vergelijkbaar met geweldig, top, eerste klas etc. Het teken is samengesteld volgens de normale taalregels. ‘Champion’ is het Engelse en Franse Het gehele teken verschilt niet merkbaar van de som van zijn bestanddelen. De woordcombinatie bevat niet iets ‘extra’s’, dat het onderscheidende kracht geeft. 3 woord voor kampioen. Het teken verkrijgt daarmee de letterlijke betekenis van eerste klas kampioen en wekt de indruk van een opeenstapeling van superlatieven.
 • NIET van belang of: er synoniemen bestaan het teken slechts minder belangrijke kenmerken beschrijft er aanduidingen bestaan die beschrijvender zijn het teken ook andere betekenissen heeft het teken niet in het woordenboek staat (arresten Postkantoor, Chiemsee)
 • In Nederland kan een slagzin ook worden ingeschreven in het Slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame. Deze inschrijving geeft, in tegenstelling tot een merkregistratie, geen juridisch afdwingbaar recht. Registratie kan wel preventief werken omdat veel bedrijven, voorafgaand aan de introductie van een nieuwe zin ook vaak even dit register raadplegen. Juridische bescherming krijgt een slagzin alleen door registratie in het Benelux Merkenregister (eventuele auteursrechtelijke bescherming buiten beschouwing gelaten). Indien een slagzin de waren of diensten afkomstig van een bepaalde onderneming kan onderscheiden, is het een merk en kan het als zodanig beschermd worden. Hiervoor moet de zin in het Benelux Merkenregister ingeschreven worden. Net als bij ‘andere’ merken is het van belang dat de zin onderscheidend vermogen bezit, &apos;De lekkerste friet haal je bij ons’ is als eenvoudige aanprijzing niet onderscheidend en kan dan ook niet geregistreerd worden. Dat ligt anders bij een zin als &apos;Mona, de zuivelste verwenners&apos;. Dit is wel een onderscheidende zin die als merk beschermd kan worden.
 • Daarom treden bedrijven op: luxaflex, google
 • Het indienen van een Europees merk is sinds 1 mei inderdaad aanmerkelijk goedkoper geworden. De tarieven voor het online indienen van Europese merken zijn verlaagd van 1650 euro naar 900 euro. De prijsfactor van een registratie zou alleen niet de enige reden moeten zijn om voor een Europese registratie te kiezen. Er zijn veel meer redenen om wel of niet voor een Europese registratie te kiezen. Een registratie voor alle Europese landen tegelijk, betekent ook een grotere kans op problemen die een veelvoud van de kosten van een depot met zich meebrengen. Het is dus voor ondernemers belangrijk om een zorgvuldige afweging te maken. Binnenkort komt er een nieuwe dienst beschikbaar van alle gezamenlijke Europese landen. Het gaat om een register waarin je de mogelijkheid krijgt om in alle nationale databases te zoeken, inclusief de databases van OHIM en WIPO. Als het register live gaat zal ongeveer 1/3 van de landen hierbij aangesloten zijn. Dit geeft je in ieder geval direct een indruk of het merk dat je Europees wilt registreren al in een van de landen is vastgelegd en dus ook een indruk of het zin heeft om het merk Europees vast te leggen.
 • ×