Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Talent management slides
Talent management slides
Loading in …3
×
1 of 54

The Future of Education

1

Share

Download to read offline

Door Evert-Jan Ulrich. Presentatie 28 oktober 2014.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

The Future of Education

 1. 1. The Future of Education Masterclass LRN21: Van Vinken naar Vonken !
 2. 2. Lector Evert-Jan Ulrich Innovatie & Ontwikkeling
 3. 3. Innovatie is buiten de comfortzone, vraagt loslaten….
 4. 4. Het huidige onderwijssysteem
 5. 5. Onderwijsvernieuwing is: A hell of a job ! •Met 200 jaar “voorbeeldleren” zit het ons in de genen •Leerplannen liggen voor 4 jaar vast, accreditatie 6 jaar •Veel aandacht gaat naar de uitvoering van de leerplannen •Lesroosters, periodes, vergaderingen en emails knellen •Toetscultuur
 6. 6. Programma Deel 1 Ontwikkelingen in de maatschappij. Deel 2 Interactie. Deel 3 Mijn visie op leren in 2025.
 7. 7. 3D tijd van Jef Staes
 8. 8. Jef Staes
 9. 9. Beroepen verdwijnen in 20 jaar
 10. 10. Agri-Food banen verdwijnen ? Grote kans •Machine operators •Buyers and purchasing agents farmproducts •Food preparation workers •Agri & Foodscience technicians •Agricultural engineers Kleine kans •Microbiologist •Marketing managers •Soil & plant scientist •Industrial production managers •Veterinarians •Landscape architects
 11. 11. Docent gaat verdwijnen ? Ja: •Colleges (=> MOOC’s, Massive Online Open Courses) •Standaard, herhaalde lesactiviteiten •Flip the classroom Nee: •Coachen, skills, interactie, talent scouten, kennisverwerving, experimenteren, ervaringen, ontwikkelen, verbanden leggen, organiseren, netwerken
 12. 12. Disruptive technologies Onderzoek McKinsey Global 12 ontwrichtende technologieën met grote economische impact
 13. 13. Disruptive technologies
 14. 14. 3D bouwen
 15. 15. Smart Bra
 16. 16. Agricultural drones
 17. 17. Renewable energy
 18. 18. Singularity in 2045 ??
 19. 19. Future workskills Onderzoek van het Institute for the Future t.b.v. de Phoenix University 6 Aanjagers van verandering: o.a. langer leven, mondiaal verbonden, super organisatiestructuren. 10 toekomstvaardigheden: o.a. betekenis geven, virtueel samenwerken, mediavaardig, ontwerpen, aanpassen.
 20. 20. Future workskills
 21. 21. Duurzaamheid (3x)
 22. 22. 1 Mondiaal: Otto Scharmer “Leading from the emerging future” •We zijn verwijderd van de natuur, de groep en onszelf •Bubbles: financieel, technologisch, leiderschap etc. •Stadia van ontwikkeling: van Ego via Wij naar Eco !
 23. 23. 1 Mondiaal Otto Scharmer
 24. 24. 2 Organisatie Verdraaide organisaties Wouter Hart
 25. 25. 3 Individu Nieuw open bewustzijn
 26. 26. Politiek: WRR en Minister van onderwijs Bussemaker •Lerende economie ! •Kennis delen •Creatieve dwarsdenkers en Constructieve nee-zeggers •Niet te automatiseren vaardigheden: creativiteit, verbanden kunnen leggen, leidinggevende eigenschappen, originaliteit, sociale interactie.
 27. 27. Bedrijven: beginnen eigen scholen/opleidingen/labs ! •KTBA •Teeuwissen groep •Feed Design lab •Marel •Vencomatic •Plantlab •Sabic •Heijmans •Jumbo
 28. 28. Over de toekomst van het leren •Het leerproces wordt belangrijker dan het eindresultaat •3D leren o.a. via tutorials, moocs en experts •Leren door coaching •Action learning/ervarend leren •Gepersonaliseerd leren •Breinleren geeft nieuwe opties => Mijn visie: Wat je doet leer je, wat je niet doet leer je niet !
 29. 29. Deel 2: Talentbased Society komt eraan ! •Intrinsieke motivatie neemt toe •Langer “fit” blijven •Stimuleert Ondernemendheid •Participatiesamenleving •Minder uitval en onderwijsproblemen •Ook mensen met bijzondere talenten komen naar boven
 30. 30. Talent: with a piece of chalk
 31. 31. Verkenning talenten en leren Verken in 2-tallen elkaars “grootste” talent: Hoe heb je je talent ontdekt ? (Ben je er zelf tegenaan gelopen ? Heb je er iemand anders over gesproken ? Wat heeft dat met je gedaan ?) Hoe heb je je talent ontwikkeld ? Heb je flow ervaringen gehad ?
 32. 32. Welke generatie studenten ?
 33. 33. Generatie Z in 2025 Generatie Z is: -een open wereldburger -met grote handigheid in interactieve nieuwe media -die graag zijn steentje bijdraagt aan de samenleving, zolang dat maar met veel eigen initiatief gepaard kan gaan
 34. 34. Inzichten over leren: •Verloopt niet lineair en is niet meer plaats- en tijdsbepaald •Ontwikkeling verloopt eerder spiraalsgewijs •Leren van fouten is heel belangrijk ! •“Peer to Peer” leert echt •Belemmerende factoren in het “reguliere onderwijs” vaak onvoldoende in beeld (overtuigingen-angsten) •Out of the comfortzone is krachtig leren (verandert mindsets). •Vrije wil en vrije aandacht stimuleren om te leren
 35. 35. Organisaties worden Connected Company’s
 36. 36. Connected Learning Company 1.Learning Communities: zelfsturende, lerende teams van studenten en docenten, in connected learning met…….….…. ! 2.Platform of facilitators Zie boek The Connected Company van Dave Gray
 37. 37. Platforms ondersteunen de Learning Communities
 38. 38. Zelfsturende Learning Communities (zie pods van Gray)
 39. 39. Connected Learning Communities
 40. 40. Connected Learning •Van en met elkaar leren in studio’s-ateliers (kan overal !) •Overzichtelijke, ½ jaar “verbonden” groepen van 50 personen: 5 docenten en 45 studenten •Gelijkwaardigheid (docent-student en bedrijf-school) •Alle kennis delen (openheid en vertrouwen !) •Actuele media/communicatietools en WiFi only •Bijdrage leveren aan………..
 41. 41. Leren in Learning Communities •Talent- en kennisontwikkeling op HBO-niveau via projecten •3D, Peer to Peer en leren in netwerken •Leren via “communicatieve zelfsturing” (Arnold Cornelis) •Aandachttraining (focussen, bijv. mindfulness) •Ondernemendheid, systeem denken (het geheel zien !), verantwoordelijkheid en zelfdiscipline. •Inzicht in eigen leerproces en zichzelf => digitaal portfolio
 42. 42. Sint Lucas Boxtel
 43. 43. Sint Lucas Boxtel
 44. 44. Buiten de school leren (Hackathon)
 45. 45. Multi-, inter- en transdisciplinair werken in learning communities •Transitie projecten (multi-stakeholders) •Crossoverprojecten •Internationale projecten •Overheidsprojecten (biodiversiteit, leefklimaat etc) •Technologische projecten •Sociale projecten •Bedrijfsprojecten •Studenten hun eigen projecten !
 46. 46. Daarbij makkelijk samenwerken met: •MBO en Universiteit •(Innovatieve) bedrijven en (sociale) ondernemers •Gemeenten, Provincie en de Rijksoverheid •Burgerinitiatieven !
 47. 47. Nieuw onderwijsmodel 70-20-10 (Charles Jennings, bedrijven !)
 48. 48. Nieuwe methodieken ? •Design Thinking (human centered design) •Rapid prototyping •Scrum •Crowdsourcing & funding •Appreciative Inquiry •Positieve (leer)psychologie •Co-creatie •Open- en sociale innovatie •Permanent Beta •………………………
 49. 49. Coachen op heelheid en talent
 50. 50. Connected KARMA learning Art (ervaringswijsheid) Knowledge Action Reflection Meaning
 51. 51. Diploma’s => portfolio’s ! Diploma: 80 toetsen en verslagen of…. Portfolio: Wat heb je laten zien aan ontwikkeling ? •Skills of the future •Talenten •Ondernemendheid •Creativiteit •Zelfkennis en zelfsturing •Netwerk
 52. 52. Lets Connect and Change Education •Twitter: wereldspeler •Facebook: Vernieuwers in het HBO •HAS: ue@has.nl
 53. 53. Dank voor jullie aandacht !

×