Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Sa elevator
Sa elevator
Loading in …3
×
1 of 9

Mga larong pagpukol

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Mga larong pagpukol

  1. 1. Ang discus ay korteng plato na yari sa matigas na kahoy at may bakal sa gilid. May roon din namang gawa sa fiber glass o matigas na buong plastic. …
  2. 2.  Tumayo sa loob ng bilog na lunang pukulan at hawakan ang discus.  Hawakang mabuti ang dicus na ang mga daliri ay nakabuka.  Itapat sa dibdib ang discus na inaalalayanng isa pang kamay.  Iimabay ang kamay na may hawak sa likuran at gumawa ng buwelo. Gawin ito nang dalawa o tatlong ulit. …
  3. 3.  Kapag nakabuwelo na ay ipukol nang patihaya ang discus.  Pagkatapos pumukol ay lumabas sa likurang kalahati ng biliug na lunang pukulan.
  4. 4. Ang Shot Put ay isa pang larong pagpukol kung saan ay gumagamit ng bilog na bakal sa pagpukol. …
  5. 5.  Pumuwesto sa loob ng bilog na lunang pukulan. Hawakan ang shot o bolang bakal ng isang kamay sa tabi ng leeg.  Ihakbang ng minsan ang paang katapat ng kamay na may bola kasabay ng pagtutuwid ng bisig kasunod ang pagbitiw ng shot put.  Lumabas sa likurang bahagi ng bilog na lunang pukulan.
  6. 6. Ang Javelin naman ay pagpukol gamit ang isang sibat na gawa sa plastic at stainless. …
  7. 7.  Tumayo sa dulo ng lunang takbuhan at hawakan ang sibat.  Tumakbo patungo sa hangganan, kapag malapit na rito ay ipukol ang sibat.  Siguraduhing tutusok sa lupa ang matilos na dulo ng sibat.  Iwasang mapatapak o lumampas sa hangganan.  Iwasan din ang paglabas sa harapan ng hangganan.
  8. 8.

×