Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
‫1. לקבל יחס של כבוד והגינות מצד צוות בית הספר ועובדיו.‬      ‫2. להביע כל דעה בפני אנשי צוות בית הספר, ובלבד‬   ...
‫דרכי אכיפה‬                 ‫תקנה‬      ‫א - שיחה עם התלמיד/ה ויידוע ההורים /‬    ‫‪ ‬אין להשת...
‫דרכי אכיפה‬                 ‫תקנה‬            ‫א - אזהרה בעל-פה.‬  ‫‪ ‬יש להקפיד על חוקי הת...
‫דרכי אכיפה‬                ‫תקנה‬  ‫א - הזמנת ההורים / צוות הפנימייה‬   ‫‪‬אין לצאת משטח בית הספר במה...
‫דרכי אכיפה‬                  ‫תקנה‬ ‫א – החרמת מצתים, גפרורים וסיגריות.‬   ‫‪ ‬חל איסור חמור, חד מש...
‫דרכי אכיפה‬                 ‫תקנה‬         ‫תלמיד המרבה להפריע בשיעורים:‬    ‫‪ ‬אין להפריע ל...
‫דרכי אכיפה‬               ‫תקנה‬‫א -תלמיד שיפגע ברכוש ביה"ס או בציוד‬   ‫‪‬יש לשמור על ציוד בית הספר ו...
‫דרכי אכיפה‬                ‫תקנה‬ ‫א - במידה וייעדר התלמיד מביה"ס ללא‬  ‫‪‬תלמיד הנעדר מבית הספר יום אח...
‫תקנה‬   ‫א - קיום שיחת הבהרה עם מחנך/ת הכיתה.‬    ‫דרכי אכיפההספר ולשיעורים בזמן‬                  ...
‫דרכי אכיפה‬                 ‫תקנה‬    ‫בהיעדר תלבושת הולמת / פירסינג:‬    ‫א - תתקיים שיחה אזהרה ע...
‫דרכי אכיפה‬                ‫תקנה‬                     ‫‪‬על כל תלמיד להגיע לביה"ס עם...
‫דרכי אכיפה‬               ‫תקנה‬   ‫נשיאת כלי נשק מכל סוג, אפילו‬ ‫א-‬  ‫‪‬חל איסור מוחלט על נשיאת כ...
‫‪.‬השעיה תלווה בהשלמת החומר שהתלמיד/ה החסיר/ה‬         ‫באחריות צוות הכיתה לדאוג לכך שהתלמיד יקבל את החומר ויחזי...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
May 2 Presentation
Next
Upcoming SlideShare
May 2 Presentation
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

תקנון תשעג(1)

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

תקנון תשעג(1)

 1. 1. 1
 2. 2. ‫1. לקבל יחס של כבוד והגינות מצד צוות בית הספר ועובדיו.‬ ‫2. להביע כל דעה בפני אנשי צוות בית הספר, ובלבד‬ ‫שהדברים ייאמרו בנימוס, בכבוד ובדרך מקובלת.‬ ‫3. להעלות קשיים ותלונות בפני אנשי צוות והנהלה, בדרך‬ ‫מנומסת.‬ ‫4. לשוחח עם כל אחד מבעלי התפקידים בבית הספר, בתנאי‬ ‫שבעל התפקיד‬ ‫פנוי לשיחה, ובלבד שהבקשה לשיחה לא תופנה באמצע‬ ‫השיעור.‬ ‫5. לקבל סיוע לימודי והסברים במהלך הלמידה ולצורך הכנת‬ ‫שיעורי הבית.‬‫2‬ ‫1. להיות נוכח באופן סדיר בכל השיעורים והפעילויות של‬
 3. 3. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫א - שיחה עם התלמיד/ה ויידוע ההורים /‬ ‫‪ ‬אין להשתמש בכל סוג של‬ ‫הפנימייה.‬ ‫אלימות פיזית הפוגעת באחר.‬ ‫ב - הזמנת ההורים / צוות הפנימייה – לשיחה.‬ ‫ג - השעיה. במקרים חמורים יושעה התלמיד/ה‬ ‫מיידית מביה"ס }1 עד 5 ימים{ מעל חמישה ימים‬ ‫ובמקרה של השעיות חוזרות, המקרה ידווח לפיקוח.‬ ‫ד - תיעוד האירוע בטופס "דו"ח אירוע חריג".‬ ‫ה - רישום הערה הנוגעת להתנהגות התלמיד/ה‬ ‫בתעודה ורישום מספר ההשעיות.‬ ‫‪ ‬אין להשתמש בכל סוג של‬ ‫במקרים של אלימות קשה תהייה מעורבות‬ ‫אלימות מילולית.‬‫של משטרת ישראל ותיתכן השעייה מעל‬‫3‬ ‫5 ימים.‬
 4. 4. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫א - אזהרה בעל-פה.‬ ‫‪ ‬יש להקפיד על חוקי התקנון בזמן‬ ‫ב - מניעת הפסקה )התלמיד ישב ליד מורה‬ ‫ההפסקות ולהישמע להוראות צוות‬ ‫תורנית או בכיתה עם איש צוות(.‬ ‫התורנים.‬‫ג - הזמנת ההורים/ צוות הפנימייה – לשיחה.‬ ‫ד - השעיה.‬ ‫‪ ‬התנועה בתוך מבנה ביה"ס בהליכה‬ ‫ה - תיעוד האירוע בטופס "דו"ח אירוע".‬ ‫בלבד.‬ ‫‪ ‬תלמידים צריכים להימצא בשטחים‬ ‫שהוקצו להם בהפסקות.‬ ‫‪‬לא משחקים בכדור במסדרונות‬‫4‬ ‫.המבנה‬
 5. 5. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫א - הזמנת ההורים / צוות הפנימייה‬ ‫‪‬אין לצאת משטח בית הספר במהלך‬ ‫לשיחה עם המורה והתלמיד.‬ ‫.יום הלימודים ללא אישור וללא מלווה‬ ‫ב - השעיה.‬ ‫‪.‬אין לטפס מעל גדרות ביה"ס‬ ‫ג - תיעוד האירוע בטופס "דו"ח אירוע‬‫חריג" ודיווח במחברת קשר או דיווח‬ ‫‪. ‬אין לטפס על הגגות‬ ‫טלפוני להורים ו/או לפנימייה.‬ ‫ד - דיווח ליועצת, למנהלת, לעו"ס‬‫המטפל/ת בתלמיד, בהתאם לחומרת‬ ‫האירוע.‬‫5‬
 6. 6. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫א – החרמת מצתים, גפרורים וסיגריות.‬ ‫‪ ‬חל איסור חמור, חד משמעי - על פי‬ ‫חוק –‬ ‫ב - דו"ח "אירוע חריג "+ יידוע ההורים‬ ‫לעשן בכל תחומי בית-הספר ובמגרשי‬ ‫ו/או הפנימייה.‬ ‫הספורט.‬‫ג – רישום בקלסר תלמידים "מעשנים" עם‬ ‫תאריך וחתימת איש הצוות.‬ ‫ד - השעיית התלמיד מבית הספר לאחר‬ ‫אירוע העישון השלישי – על פי‬‫6‬ ‫הרישום.‬
 7. 7. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫תלמיד המרבה להפריע בשיעורים:‬ ‫‪ ‬אין להפריע למהלך התקין של‬ ‫א - יוזהר בעל פה. רישום הניקוד היומי לאותו‬ ‫.השיעורים‬ ‫שיעור יופחת בהתאם.‬ ‫ב - יידוע ההורים / הפנימייה – טלפונית ובכתב.‬ ‫ג - הזמנת ההורים / הפנימייה לשיחה‬ ‫עם המורה / המחנכת.‬ ‫ד - הזמנת ההורים / הפנימייה לשיחה עם מנהלת‬ ‫ביה"ס.‬ ‫ה - רישום הערה בתעודה הנוגעת להתנהגות‬ ‫התלמיד.‬ ‫ו - חובת השלמת החומר הנלמד חלה על התלמיד.‬ ‫צוות הכיתה ידאג שבידי התלמיד‬ ‫יהיה החומר הלימודי הנדרש להשלמה.‬ ‫ז - הוצאת תלמיד מהשיעור – רק בליווי איש צוות‬ ‫ויידוע ההנהלה.‬‫7‬ ‫ח - תיעוד האירוע בטופס "דו"ח אירוע"‬
 8. 8. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬‫א -תלמיד שיפגע ברכוש ביה"ס או בציוד‬ ‫‪‬יש לשמור על ציוד בית הספר ואין‬ ‫חבריו, יישא בתשלום הנזק שגרם.‬ ‫לפגוע‬ ‫ב - תלמיד שגרם נזק לרכוש – יתקן את‬ ‫ברכוש חבר.‬ ‫הנזק עם איש צוות / איש אחזקה.‬ ‫ג - יידוע ההורים / הפנימייה – טלפונית‬ ‫‪: ‬יש לשמור על ניקיון בית הספר‬ ‫ובכתב.‬ ‫הכיתה, המסדרונות והחצר.‬ ‫ד- תלמיד שלא ישמור על הניקיון יחוייב‬ ‫לנקות את שליכלך.‬ ‫ה- תיעוד האירוע בטופס "דו"ח אירוע‬ ‫חריג".‬ ‫8‬ ‫ו – רישום הערה בתעודה הנוגעת לאי‬ ‫שמירה על ציוד ורכוש בית-הספר.‬
 9. 9. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫א - במידה וייעדר התלמיד מביה"ס ללא‬ ‫‪‬תלמיד הנעדר מבית הספר יום אחד,‬‫סיבה מוצדקת ומעבר לשבוע, יועבר‬ ‫חייב להופיע ביום למחרת עם אישור‬ ‫המקרה לאחר בירור עם מחנכת‬ ‫.ההורים / הפנימייה‬ ‫הכיתה אל:‬ ‫* יועצת בית הספר.‬ ‫‪‬תלמיד הנעדר מבית הספר יומיים‬ ‫* מנהלת בית הספר.‬ ‫.ויותר, חייב להביא אישור רפואי‬ ‫* קצין ביקור סדיר.‬ ‫ב - רישום הערה בתעודה הנוגעת‬ ‫להיעדרות ממושכת.‬ ‫ג - חובת השלמת החומר הנלמד חלה על‬ ‫התלמיד/ה.‬‫ד - תיעוד החיסורים של התלמיד/ה יירשם‬ ‫9‬ ‫ביומן הכתה.‬
 10. 10. ‫תקנה‬ ‫א - קיום שיחת הבהרה עם מחנך/ת הכיתה.‬ ‫דרכי אכיפההספר ולשיעורים בזמן‬ ‫‪.‬יש להגיע לבית‬ ‫ב - יידוע ההורים / הפנימייה בכתב.‬ ‫ג - התלמיד יישאר עם המחנך/ת הסייע/ת‬ ‫‪‬הכניסה לכיתה - מיד עם הישמע‬ ‫מספר הפסקות )כפי שייקבע לגביו( ולא‬ ‫.הצלצול‬ ‫ייצא להפסקות.‬ ‫ד - על התלמיד מוטלת האחריות להשלמת‬ ‫החומר הנלמד שהפסיד.‬ ‫ה - תיעוד האיחורים.‬ ‫ו - רישום הערה בתעודה הנוגעת למספר‬ ‫האיחורים.‬ ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫א - קיום שיחת הבהרה עם מחנך/ת הכיתה.‬ ‫‪ ‬יש להיחגר בחגורת בטיחות ואסור‬ ‫ב - יידוע ההורים / הפנימייה טלפונית‬ ‫לעמוד‬ ‫ובכתב.‬ ‫ולהוציא ראש או ידיים מהחלון.‬‫01‬ ‫ג - השעיה מההסעות במידה והתנהגות‬
 11. 11. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫בהיעדר תלבושת הולמת / פירסינג:‬ ‫א - תתקיים שיחה אזהרה עם מחנכ/ת‬ ‫‪‬יש להגיע לבית הספר בתלבושת בית‬ ‫הכיתה.‬ ‫.ספר‬‫ב - יישלח מכתב יידוע להורים / לפנימייה.‬ ‫ג - אם סעיפים א + ב התקיימו ועדיין‬ ‫‪.‬אין להגיע לביה"ס עם כפכפים‬ ‫התלמיד/ה מגיעים בתלבושת לא‬ ‫הולמת‬ ‫‪‬חל איסור חמור על פירסינג ושיער‬ ‫ו/ או עם פירסינג – יושעו מבית‬ ‫.צבוע‬ ‫הספר.‬ ‫ד - תיעוד בטופס "דו"ח אירוע חריג".‬ ‫‪‬לשיעורי חינוך גופני, יש להגיע עם‬‫ה - רישום הערה בתעודה בנוגע לתלבושת‬ ‫נעלי‬ ‫לא הולמת.‬ ‫ספורט, מכנסי ספורט וחולצת בית‬ ‫ספר.‬ ‫11‬ ‫‪, ‬בימי זיכרון ובטכסים בית ספריים‬
 12. 12. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫‪‬על כל תלמיד להגיע לביה"ס עם כל‬ ‫א - תלמיד שיגיע ללא ציוד – ידווח‬ ‫הציוד הנדרש, כולל תיק ואוכל, רצוי גם‬ ‫להוריו / לפנימייה.‬ ‫.בקבוק שתייה אישי‬ ‫ב - בית הספר אינו אחראי על ציוד‬ ‫אישי של תלמידים, על חפצים יקרי‬ ‫‪.‬יש לסמן את הציוד האישי‬ ‫ו /או על משחקים אישיים‬ ‫ערך‬ ‫של התלמידים.‬ ‫‪ ‬אין להביא ציוד יקר ערך לבית‬ ‫. הספר‬‫21‬
 13. 13. ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫נשיאת כלי נשק מכל סוג, אפילו‬ ‫א-‬ ‫‪‬חל איסור מוחלט על נשיאת כלי נשק‬ ‫ללא שימוש בו – התלמיד יושעה‬ ‫מכל‬ ‫מבית הספר.‬ ‫סוג שהוא ושימוש בהם )אולרים,‬ ‫הזמנת ההורים / הפנימייה לשיחה‬ ‫ב-‬ ‫סכינים,‬ ‫עם המורה / המחנכת ומנהלת בית‬ ‫אגרופנים וכד(.‬ ‫הספר.‬ ‫תיעוד בטופס "דו"ח אירוע חריג".‬ ‫ג-‬ ‫דרכי אכיפה‬ ‫תקנה‬ ‫תלמיד שיביא טלפון נייד לבית‬ ‫‪ ‬חל איסור על הבאת טלפונים ניידים‬‫הספר, הטלפון יוחרם. ויוחזר‬ ‫לבית הספר.‬‫לתלמיד / להוריו / או לפנימייה‬ ‫בסוף יום הלימודים.‬‫31‬ ‫אין בית הספר אחראי על ציוד יקר ערך שהתלמיד/ ה‬
 14. 14. ‫‪.‬השעיה תלווה בהשלמת החומר שהתלמיד/ה החסיר/ה‬ ‫באחריות צוות הכיתה לדאוג לכך שהתלמיד יקבל את החומר ויחזירו.‬ ‫‪ – ‬השעיה של יום אחד‬ ‫ביצוע תוכנית לאחר השעיה: צבירת 05 נקודות.‬ ‫‪ –‬השעיה של יותר מיום אחד‬ ‫ביצוע תוכנית לאחר השעיה – צבירת 001 נקודות.‬ ‫‪ ‬בתוכנית שאחרי השעיה התלמיד יצבור נקודות על התנהגות נאותה ולמידה במהלך‬ ‫השעורים‬ ‫ונקודות על הימצאות בכיתה בזמן ההפסקות.‬ ‫‪.‬התלמיד יישאר בכיתה בזמן ההפסקות עם איש צוות‬ ‫‪ ‬התלמיד יקבל הפסקה של 5 עד01 דקות בזמן השיעור )בליווי איש צוות(, בהתאם‬ ‫לנוחיות‬ ‫הצוות והכיתה. במהלך ההפסקה התלמיד לא יקבל כדור.‬ ‫‪ ‬התלמיד "יקנה את זכותו" להיות שותף לחברת הילדים והמבוגרים בהפסקות לאחר‬ ‫שיצבור את‬ ‫מלוא הנקודות כנדרש.‬ ‫על כל הפסקה בכיתה צוברים 2 נקודות.‬ ‫על כל שיעור שלומדים ומתפקדים צוברים 2 נקודות.‬ ‫על כל הפסקת תלמיד צוברים 2 נקודות.‬ ‫‪). ‬תלמיד בתוכנית שלאחר השעיה לא יוכל להיות מצטיין בית ספרי. )רק מצטיין כיתתי‬‫לאחר סיום התוכנית התלמיד יגיע יחד עם אחד מאנשי צוות הכיתה עם‬

Views

Total views

449

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×