Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ŞCOALA: Cu clasele I-VIII Frecatei - Cataloi
P R O I E C T D I D A C T I C
DATA: 10.XII. 2010
CLASA: a VIII-a
PROPUNĂTOR: ...
b) materiale : fişe de lucru, chestionare, rebusuri, coli de desen si culori, film didactic pe CD,
computer videoproiector...
ŢINTA DE PROGRES PROFESIONAL: Organizarea unui spaţiu educaţional cu un mediu de învăţare care sa dezvolte elevilor abilit...
b) reactualizarea
cunoştinţelor
Profesorul distribuie elevilor rebusuri, astfel elevii
isi reactualizează unele noţiuni de...
Anexa 1
What is your point of view?
• I prefer to talk about m problems with…………….. because……….
• I help my family: -my mo...
Anexa 2
Profesorul prezintă elevilor distribuiţi in patru grupe cate o situaţie-problema.
How is a family in which:
1.nobo...
Proiect de lectie lb engleza
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Proiect de lectie lb engleza Slide 1 Proiect de lectie lb engleza Slide 2 Proiect de lectie lb engleza Slide 3 Proiect de lectie lb engleza Slide 4 Proiect de lectie lb engleza Slide 5 Proiect de lectie lb engleza Slide 6 Proiect de lectie lb engleza Slide 7
Upcoming SlideShare
Lesson plan english 2
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2 Likes

Share

Download to read offline

Proiect de lectie lb engleza

Download to read offline

Proiect de lectie la limba engleza din manualul Snapshot pentru clasa a VIII-a.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Proiect de lectie lb engleza

 1. 1. ŞCOALA: Cu clasele I-VIII Frecatei - Cataloi P R O I E C T D I D A C T I C DATA: 10.XII. 2010 CLASA: a VIII-a PROPUNĂTOR: Sibiceanu Aurelia OBIECTUL: Limba engleza SUBIECTUL: Families TIPUL.: Recapitulare si sistematizare POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare: Families a) Competente specifice (din programa): 2.3 Realizarea unor scurte comentarii/prezentări orale pe teme familiare; 4.3 Redactarea unor texte funcţionale simple; 4.4 descrierea unei persoane/obiect/loc pe baza unui plan sau a unor întrebări de sprijin. b) Obiective operaţionale: O.O1 sa descrie membrii familiei utilizând o gama cat mai larga de adjective; O.O2 sa diferenţieze trăsăturile fizice si morale, pozitive si negative; O.O3 sa enumere activităţile desfăşurate in familie utilizând corect verbele la timpurile potrivite; O.O4 sa-si exprime propriile opinii dezvoltându-si spiritul critic; O.O5 sa enunţe maxime si proverbe despre munca, familie; O.O6 sa lucreze in echipa si sa se implice in rezolvarea problemelor echipei; O.O7 sa formuleze concluzii sistematizând. FORME DE ORGANIZARE a) a conţinuturilor: interdisciplinară b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev - profesor; elev-elev; TIPURI, FORME, STRATEGII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE : orală şi scrisă, individuală şi în grup, autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului RESURSE: a) pedagogice (metode şi procedee): dialogul, conversaţia euristica, activitatea independentă, , brainstorming-ul, studiul de caz, activitatea pe grupe constituite în funcţie de tema dezbaterii, dezbaterea, invatarea prin descoperire, chestionarul, modelarea, moralizarea, problematizarea
 2. 2. b) materiale : fişe de lucru, chestionare, rebusuri, coli de desen si culori, film didactic pe CD, computer videoproiector. specifice disciplinei : manual cls. A VIII-a, Ed. Longman, Autori- Brian Abbs, Ingrid Freebairn si Chris Barker c) bibliografice: metodice: Interactive English language training course for students and not only Ed. Aramis, Autor: Codruţa Mirela Stanisoara Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat. Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev; Evaluarea continuă la clasă; Cunoaşterea elevului; Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală. d) temporale: 50 minute
 3. 3. ŢINTA DE PROGRES PROFESIONAL: Organizarea unui spaţiu educaţional cu un mediu de învăţare care sa dezvolte elevilor abilităţile emoţionale si sociale pentru rezolvarea conflictelor, optimizarea comunicării, relaţii sociale pozitive. D E S F Ă Ş U R A R E A L E C Ţ I E I ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE (metode, instrumente, indicatori) de conţinut de timp forme de organizare metode şi procedee mijloace didactice 1. Captarea atenţiei O.O4 ☺Elevilor li se cere sa descopere titlul lecţiei in timp ce vizionează 5 minute din filmul ’’Seventh Heaven”, pentru a asigura o atmosfera afectiv- atitudinala corespunzătoare unei bune desfăşurări a lecţiei. 5’ frontală dialogul film didactic pe CD orală 2. Anunţarea obiectivelor ☺Elevii conştientizează obiectivele propuse care se vor transforma in comportamente la sfârşitul lecţiei. 1’ frontală dialogul orală 3. Dirijarea învăţării a)Prezentarea conţinutului ce urmează a fi recapitulat si sistematizat O.O4 ☺Elevii împreuna cu profesorul stabilesc un moto: ’’Success is a ladder you cannot climb with your hands in your pockets’’. Li se prezintă elevilor conţinuturile ce urmează a fi recapitulate si sistematizata – Families 4’ frontală conversaţia euristica brainstorming orală
 4. 4. b) reactualizarea cunoştinţelor Profesorul distribuie elevilor rebusuri, astfel elevii isi reactualizează unele noţiuni despre membrii familiei si identifica titlul lecţiei. 5’ individuala activitate independentă rebusuri individuală c) organizarea pentru activitatea de grup O.O1 O.O2 O.O3 ☺Elevii sunt grupaţi cate trei si li se distribuie chestionare, fise de lucru spre completare (Anexa1) 10’ în grup brainstorming chestionar problematizarea conversaţia euristica chestionare coli de desen, culori în grup interevaluarea în cadrul grupului 4) Feedback prin raportarea la obiectivele propuse iniţial, cu solicitarea elevilor O.O7 ☺După 15’ de lucru, liderul fiecărui grup este invitat sa prezinte rebusurile a cate doua întrebări, colegii adăugând alte puncte de vedere. 5’ în grup dialog moralizarea coli de desen scrisă 5) Obţinerea performantelor O.O6 Profesorul prezintă elevilor distribuiţi in patru grupe cate o situaţie problema (Anexa 2). Elevii dezbat aceste situaţii-problema si conştientizează situaţia favorabila a copiilor care trăiesc in familii unite, integrale, cu membri respectuoşi, devotaţi si iubitori. 10’ în grup problematizarea invatarea prin descoperire moralizarea studiul de caz fişă de lucru în grup scrisă 6)Asigurarea retenţiei şi transferul de cunoştinţe O.O5 ☺Profesorul cere elevilor sa găsească maxime, proverbe, eventual glume legate de tema dezbătuta. 7’ frontală dialogul moralizarea orală 7) Încheierea lecţiei O.O4 ☺Fişă de autoevaluare (Anexa3) 3’ individual activitate independentă fişă de lucru autoevaluarea
 5. 5. Anexa 1 What is your point of view? • I prefer to talk about m problems with…………….. because………. • I help my family: -my mother………………… -my father…………………… -my sister…………………… -my brother…………………. • I like these qualities at : -my mother………………… -my father…………………… -my sister…………………… -my brother…………………. • I don’t like………………………………… • My parents always tell me:……………………………….. • My family is for me: a shelter, a prison or a school of love. • If a member of my family has problems, I ………………… • What means love?.............................................................. • Which of these words reflects the word ‘’love’’? ‘’protect’’, ‘’attention’’, ‘’prejudge’’, ‘’sacrifice’’, ‘’trust’’, ‘’happiness’’, ‘’affection’’, ‘’understanding’’, ‘’help’’, ‘’friendship’’. • Why is difficult to live without a family?....................................... • Put in order these words. Begin with the most important for you! Health, Money, Freedom, Family, Knowledge, Power, Happiness. …………………………………………………………………………
 6. 6. Anexa 2 Profesorul prezintă elevilor distribuiţi in patru grupe cate o situaţie-problema. How is a family in which: 1.nobody has any obligations in the family. Members do what they want to do. 2.mother has to do everything. How is she? 3.children do everything at home. What is your opinion about this? 4.the parents are divorced. How is their children’s life? Elevii dezbat aceste situaţii-problema si conştientizează situaţia favorabila a copiilor care trăiesc in familii unite, integrale , cu membri respectuoşi, devotaţi si iubitori. Anexa 3 FIŞA DE AUTOEVALUARE. Cel mai uşor a fost să ... Cel mai mult mi-a plăcut să ...... ……………………pentru că ................................................................ Am întâmpinat următoarele dificultăţi…………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................... ..... Consider că activitatea mea în perioada ... ………………a fost ………………………………………... Îmi propun să ..……………. ……………………….................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................
 • DorinaDatcu

  May. 26, 2019
 • ankneacsu

  Mar. 19, 2015

Proiect de lectie la limba engleza din manualul Snapshot pentru clasa a VIII-a.

Views

Total views

10,002

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

122

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×