Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 7

Cómo construir un texto

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Cómo construir un texto

  1. 1. FASES DA CONSTRUCIÓN DUN ESCRITO
  2. 2. TER IDEAS Pensar sobre o que vamos a escribir, para decidir a tipoloxía textual a empregar.
  3. 3. O ESQUEMA Serviranos para organizar e decidir as ideas principais e secundarias.
  4. 4. FACER UN BORRADOR Permitiranos dar corpo ao esquema é a súa vez inserir ou eliminar todo aquelo que consideremos que enriqueza o noso texto.
  5. 5. REPASAR Xa feito, deberemos comprobar se a estrutura, o estilo, a organización e a linguaxe, son axeitadas á nosa creación literaria.
  6. 6. A RECORDAR Deberemos ter sempre a man ferramentas que nos poidan axudar: diccionarios, internet….
  7. 7. AGORA, SÓ QUEDA O MÁIS IMPORTAN TE CREAR

×