Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 10

Specialized Computer Thesaurus

0

Share

Specialized Computer Thesaurus (Ukrainian Terms of Computational Lexicography)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Specialized Computer Thesaurus

  1. 1. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТЕЗАУРУС З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІДЕОГРАФІЇ © Олена Сірук, 2005
  2. 2. 1. Навіщо? Моделювання комп ’ ютерних тезаурусів (КТ) Розширення терміносистеми Розвиток комп ’ ютерної лексикографії
  3. 3. 2. Чому саме тезаурус? <ul><li>стандартування дефініції </li></ul><ul><li>систематизація термінів </li></ul>Тезаурус об ’ є днує терміни за поняттєвим принципом
  4. 4. 3. Одиниці КТ? <ul><li>Кількість - 75 термінів </li></ul><ul><li>Вид – іменники, іменниково-іменникові та іменниково-прикметникові словосполучення </li></ul><ul><li>Обсяг - від 1 до 4 слів </li></ul><ul><li>Зміст – від вузькоспеціальних до спільних з іншими мовознавчими розділами </li></ul>
  5. 5. 5. Макроструктура КТ? <ul><li>Синоптична схема у вигляді пермутаційного покажчика термінів </li></ul><ul><li>Максимальна глибина - 6 інтервалів ієрархізації </li></ul>
  6. 6. Комп’ютерна лексикографія (КЛ) – 0 рівень <ul><li>Комп’ютерна ідеографія (КІ) – 1 рівень </li></ul><ul><ul><li>Відношення між одиницями КТ – 2 рівень </li></ul></ul><ul><ul><li>Комп’ютерний тезаурус (КТ) – 2 рівень </li></ul></ul><ul><ul><li>Одиниці КТ – 2 рівень </li></ul></ul><ul><ul><li>Укладання КТ– 2 рівень </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>База даних КТ – 3 рівень </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Лінгвістичний процесор – 3 рівень </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Лінгвістичний алгоритм – 4 рівень </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Блок-схема алгоритму – 5 рівень </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Макроструктура КТ – 3 рівень </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Методика укладання КТ – 3 рівень </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Дедуктивний метод – 4 рівень </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Індуктивний метод – 4 рівень </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Метод компонентного аналізу – 4 рівень </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Метод ступеневої ідентифікації – 4 рівень </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Мікроструктура КТ – 3 рівень </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Синоптична схема КТ – 3 рівень </li></ul></ul></ul>
  7. 7. 6. Мікроструктура КТ? <ul><li>Заголовний термін </li></ul><ul><li>Дефініція – родо-видова (для терміна) або наближена до енциклопедичної (для концепта) </li></ul><ul><li>Відношення – родо-видові та синонімічні </li></ul>
  8. 8. 7. На кого розрахований КТ? <ul><li>На фахівців </li></ul><ul><li>На студентів філологічних спеціальност е й </li></ul>
  9. 9. 8. Види застосування КТ? <ul><li>Як довідкова система </li></ul><ul><li>З навчальною метою </li></ul>
  10. 10. 9. Як скористатися КТ? <ul><li>Комп ’ ютерна програма </li></ul><ul><li>Паперовий проект </li></ul><ul><li>Комп ’ ютерний варіант - на Лінгвістичному порталі MOVA.info у розділі “Словники” </li></ul>© Олена Сірук, 2005

×