Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 8

Mga nagawa ni Emilio Aguinaldo

2

Share

Download to read offline

Araling Panlipunan Grade 6

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Mga nagawa ni Emilio Aguinaldo

  1. 1. Mga Nagawa ni EMILIO AGUINALDO Ruth A. Cabuhan 1
  2. 2. 2
  3. 3. • Sumama sa samahang Masonry (kabilang ni Jose Rizal, Apolinario Mabini, Juan Luna, Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Jaena) upang mapabuti ang kalagayan ng bayan • -Pinuno ng pangkat Magdalo ng Katipunan sa Cavite • -Pumayag sa kasunduan sa Biak- na-Bato na nilagdaan niya noong Disyembre 14,1897 dahil sa paniniwalang hindi na magtatagumpay ang digmaan 3
  4. 4. • -Pumayag sa kusang loob na pagpapatapon sa kanya sa Hongkong kapalit ang bayad- pinsalang naghahalagang P400,000 na ginamit niya sa pagbili ng mga armas na inilaan pagbalik niya sa bansa • -Nagdisenyo sa bandila ng Pilipinas na siyang iwinagayway sa Kawit, Cavite noong Hulyo 12, 1898 • -Pangulo ng Pamahalaang Reblousyonaryo makaraang buuin ang Kongreso sa Malolos at ratipikahin ang kasarinlan at konstitusyon nito noong Enero 21, 1899 4
  5. 5. 5
  6. 6. -Nadakip ni Heneral Frederick Funston kasama ang kanyang mga tauhan sa Palanan, Isabela noong Marso 23,1901 -Nagretiro sa pagiging pangkaraniwang mamamayan makaraang itatag ang pamahalaang kolonyal ng Estados Unidos 6
  7. 7. -Nagtatag ng Asociacion de los Veteranos de la Revolucion, isang samahan ng mga lumalaban sa mga Kastila at mga Amerikano upang magkamit ng benepisyo 7
  8. 8. • 1. Sino ang unang pangulo ng unang republika ng Pilipinas? • 2. Anu – ano ang mga hanapbuhay ni Emilio Aguinaldo bago siya nagging pangulo? • 3. Ano ang naging hangarin ni Aguinaldo sa pag-aklas? • 4. Bakit hindi siya nagtagumpay sa kanyang pag-aaklas sa mga Amerikano? • 5. Naibigan ba ng mga Pilipino ang pamumuno ni Emilio Aguinaldo? Bakit? 8

×