Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 24

Sidra - Aleksandra Jankovic

1

Share

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sidra - Aleksandra Jankovic

 1. 1. Upravljanje emocionalnim i psihičkim stanjima Aleksandra Jankovic
 2. 2. SETU? TUGU? RADOST? LJUBAV? BOL? Aleksandra Jankovic
 3. 3. Zašto je važno da vladamo emocionalnim i psihičkim stanjima? ZATO ŠTO...  ... misli, emocije i fiziologija čine celinu, (Mercedes model)  U komunikaciji sa drugim ljudima, 55% čini govor tela, 38% tonalitet glasa i 7% sama informacija.  ... Mi posedujemo sve resurse koji su nam potrebni da napravimo promenu,  ...”a ključ uspeha je u pronalaženju načina za pristup našim nesvesnim resursima” (Milton Erikson)  .... I zato nikada nije kasno za srećno detinjstvo! (Richard Bandler) Aleksandra Jankovic
 4. 4.  Mi konstantno pravimo asocijacije u životu koje utiču na naša emocionalna stanja, i dalje na kreiranje naše mape.  Bolje da sami utičemo na naše raspoloženje nego da samo reagujemo na ono što se događa oko nas. “Najveći procenat ljudi su zarobljenici sopstvenog uma. Kao da sede na zadnjem sedištu autobusa dok ih neko drugi vozi. Zar im ne bi bilo od koristi da nauče da voze taj autobus?” Richard Bandler  Mentalni oblaci mogu zakloniti pravo sunce. Everything you can imagine is real. Pablo Picasso Aleksandra Jankovic
 5. 5.  ...su svaki spoljašnji ili unutrašnji stimulus ANCHORS CAN MAKE koji menja naše OR BREAK OUR emocionalno i mentalno DAY. stanje. We have anchors that  ...stvaraju asocijacije as well as koje mogu da budu anchors that are pozitivne ili negativne, . blokirajuće. Aleksandra Jankovic
 6. 6.  NLP sidra potiču od  Za razliku od pavlovljevog pavlovljevog refleksa. refleksa, gde je on uvek koristio neki spoljni stimulus, a reakciju uvek na nivou ponašanja, u NLP-u se ovakvo asocijativno uslovljavanje povezuje i sa unutrašnjim stimulusima i sa reakcijama koje se ne dešavaju samo na nivou ponašanja. Aleksandra Jankovic
 7. 7. ....mogu da budu :  VIZUELNA Crveno svetlo na semaforu = stop ....mogu da budu stvorena:  AUDITIVNA Omiljena pesma  SVESNO  KINESTETIČKA  NESVESNO Dete sisa palac - osećaj sigurnosti  GUSTATIVNA Ukus bakinog kolača... Detinjstvo  OLFAKTORNA Miris sveže pokošene trave, miris kafe... Aleksandra Jankovic
 8. 8.  ... Da pristupimo željenim resursima (osećanjima i stanjima)  ... Da preusmerimo misli na željene teme  ...da upravljamo sopstvenim emocijama  ...da elicitiramo i podstičemo pozitivna emocionalna stanja kod drugih ljudi  ... Da doživljavamo sadašnjost kako želimo Aleksandra Jankovic
 9. 9.  Tehnika sidrenja preuzeta je iz rada Miltona Eriksona koji je koristio da bi olakšao klijentu ulazak u stanje hipnotičkog transa. VAŽNO JE ODABRATI ....  PRAVO STANJE  PRAVI STIMULUS Aleksandra Jankovic
 10. 10.  SIDRENJE RESURSNOG STANJA PRIMENITI ELICITIRATI SIDRO KADA JE JASNO STANJE STANJE BLIZU BREAK STATE MALKSIMUMA OVAJ PROCES SE PONAVLJA SVE DOK SE NE USPOSTAVI VEZA IZMEĐU SIDRA I REAKCIJE! Aleksandra Jankovic
 11. 11. ...možemo da poništimo uz pomoć:  SIDRA U KOLAPSU  SWISH TEHNIKE Aleksandra Jankovic
 12. 12. Da bismo ostvarili viziju i da bi naš život imao svrhu... Da bismo zauzeli identitet koji nam je neophodan ... ...promenili ili podržali uverenja, preispitali vrednosti, doneli odluke.... ....Da bismo na najbolji mogući način iskoristili sposobnosti i veštine koje posedujemo, .... I promenili i prilagodili ponašanje.... ...radi postizanja CILJA! Aleksandra Jankovic
 13. 13. Evo kako neki nesvesno koriste sidra u osvajanju žene svog života..... Aleksandra Jankovic
 14. 14. Aleksandra Jankovic
 15. 15. Aleksandra Jankovic
 16. 16. Aleksandra Jankovic
 17. 17. Aleksandra Jankovic
 18. 18. Aleksandra Jankovic
 19. 19. Aleksandra Jankovic
 20. 20. Aleksandra Jankovic
 21. 21. Aleksandra Jankovic
 22. 22. Aleksandra Jankovic
 23. 23. Jer samo od nas zavisi da li naš ŽIVOT JE LEP! Aleksandra Jankovic
 24. 24. HVALA NA PAŽNJI! Aleksandra Jankovic

×