Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 30

Alluris, een studentgericht SIS - Ervaringen van de HAN - Ellen Kuipers & Johan Drost - HO-link 2014

2

Share

Download to read offline

Sessieronde 3
Titel: Alluris, een studentgericht SIS - Ervaringen van de HAN
Sprekers: Ellen Kuipers (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Johan Drost (The Orange Lighthouse)
Locatie: Boston 19

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Alluris, een studentgericht SIS - Ervaringen van de HAN - Ellen Kuipers & Johan Drost - HO-link 2014

 1. 1. Implementatie Alluris bij de HAN Ellen Kuipers 20140619
 2. 2. Agenda  Het thema: De student als klant  Perspectief vanuit het onderwijs op het thema  Perspectief vanuit het SB op het thema  Een nieuw SIS. De student centraal tijdens verschillende fases:  Besluit tot nieuw systeem  Aanbesteding  Project  Na go-live  Eerste impressie: hoe bevalt Alluris?  Reactie studenten  Video
 3. 3. De student als klant
 4. 4. De student als klant
 5. 5. De student als prosumer
 6. 6. De student als co-creator
 7. 7. De student centraal
 8. 8. De student centraal: het onderwijs Onderwijs Werkveld Student
 9. 9. De student centraal: het Service Bedrijf 1. Focus op kwaliteit 2. Huis op orde 3. Eigenaarschap 4. Leiderschap 5. Verbinding 6. Hostmanship 7. Het betrekken van de genietende klant
 10. 10. De student centraal De rol van de student: van besluit tot aanschaf van een nieuw SIS tot en met de nazorgfase  Hoe ziet u de rol van de student tijdens het gehele proces?  Hoe heeft de HAN dit gedaan?
 11. 11. Stephen Covey Alle dingen worden 2 keer gecreëerd: er vindt zowel een mentale als een fysieke creatie plaats. Zo ook met verandertrajecten: Initiële behoefte of ambitie Uitvoering of realisatie denkproces implementatieproces
 12. 12. Veranderen is creëren Veranderen is creëren Denken Doen enkelen velen
 13. 13. Verbinding fysieke creatiementale creatie verbinden Bron: Dortu, M. (2013). Je ziet het niet vanzelf! Negen blinde vlekken bij verandertrajecten. Culemborg: Van Duuren Management.
 14. 14. 4 pijlers voor een effectieve verbinding 1. Een gemeenschappelijke basis 2. Een goede aansluiting in de lijn 3. Een goede balans tussen top-down en bottom-up 4. De verandering op de agenda houden Hoe hebben we dit gedaan bij de HAN?
 15. 15. Een nieuw SIS De student centraal tijdens de verschillende fases: van besluit tot aanschaf van een nieuw SIS tot en met de nazorgfase van de implementatie (Tranche 1)
 16. 16. De student centraal De betrokkenheid van de eindgebruiker: de student (o.a.) 4 categorieën:  Scope  Eigenaarschap  Input leveren  Beslissingsbevoegdheid
 17. 17. De student centraal: aanleiding project Project Implementatie Alluris Opstart aanbesteding Gebruikerstevredenheid Onderzoek Vaststellen behoefte Aanbesteding Evaluatie- en nazorgfase
 18. 18. De student centraal - aanbesteding  Wensen en behoeften inventarisatie  Programma van Eisen en Vragen  Proeve van Bekwaamheid
 19. 19. Hoe gebruiksvriendelijk is Alluris? Proeve van Bekwaamheid: studenten Extra vinkjes plaatsen om alle resultaten te bekijken. Fijner als je meteen alles ziet, en zelf de keuze maakt om minder te zien. Overzicht resultaten is duidelijk. Intekenen: makkelijker kan niet. Leuk die metertjes! Aanvragen minoren: het kan iets overzichtelijker. Maar als je eenmaal weet waar je moet zoeken, lukt het vrij eenvoudig. Je ziet in 1 keer van wanneer tot wanneer je je kunt inschrijven: handig! Kleuren van cijfers is erg duidelijk! Je hoeft alleen maar iets aan te vinken en op opslaan te drukken. Fijn ook dat het tentamen uit de lijst verdwijnt wanneer je je hebt ingeschreven. De ‘graadmeter’ van behaalde studiepunten valt erg op en het is duidelijk te zien hoeveel studiepunten je bijvoorbeeld nog moet halen. Je ziet meteen waar je staat in je studie! Scherm inschrijven voor differentiaties is iets minder overzichtelijk: veel kolommen en veel tekst. Instructie bij nodig. Ik hoop dat dit systeem wordt gekozen, want deze is veel duidelijker dan die andere. Overzichtelijk.
 20. 20. De student centraal – de implementatiefase Alluris Gefaseerde aanpak HAN-SIS Tranche 0 Tranche 1-HMP Tranche 2-Bachelor Tranche 1-Bachelor
 21. 21. Keuzes bij de inrichting 1. Student eerst 2. Voldoet aan de wet 3. Onderwijs voorop 4. Standaard proces 5. Lean efficiënt/geen verspilling 6. Kwaliteit 7. Klantgericht 8. Respectvol samenwerken 9. Tijdig 10. Duurzaam
 22. 22. Project Implementatie Alluris Datakwaliteit Testen conversie Inrichten Alluris Conversie Testen Inrichting Technische implementatieImplementatie Informeren gebruikers Vaststellen behoefte Trainen gebruikers In gebruik nemen Alluris Afstemmen rapportages en autorisaties Beheer Evaluatie en nazorgfase Trainings- plan afstemmen
 23. 23. Hoe bevalt het werken met Alluris?  Een gedeelte van de HAN is live:  HMP  Instituut Verpleegkundige Studies  Instituut voor Leraar en School  Instituut Automotive  Opleiding HBO-Rechten  De rest van de HAN volgt op 19 december 2014!  Hoe bevalt het Tranche 1?
 24. 24. Wat zijn je eerste ervaringen met Alluris? Eerste impressie Alluris: studenten Het is lastig je totale overzicht van de cijfers te vinden (geen overzicht van de onvoldoendes). Goed, het is een overzichtelijk systeem Je krijgt een mail bij wijzigingen! Duidelijk en overzichtelijk Het ziet er netter uit Het is overzichtelijker dan HAN-SIS. Wel staan de data in rare volgorde. Overzichtelijk, uitgebreid en makkelijk in gebruik. Zeer positieve verbetering. Goede ervaring, duidelijk menu Minder: paar keer doorklikken. Kopjes zijn prettig onderverdeeld en geen overbodige informatie die standaard open staan en waardoor de lijsten weer korter zijn. Het is duidelijk te zien welke cijfers je hebt behaald en hoeveel studiepunten je nog nodig hebt voor het afstuderen Overzichtelijke r Het inzien van je resultaten is beter. Duidelijk waar wat hoort. HAN4me app! De nieuwe cijfers staan niet als eerste vermeld.
 25. 25. Hoe gebruiksvriendelijk is Alluris? Proeve van Bekwaamheid: studenten Extra vinkjes plaatsen om alle resultaten te bekijken. Fijner als je meteen alles ziet, en zelf de keuze maakt om minder te zien. Overzicht resultaten is duidelijk. Intekenen: makkelijker kan niet. Leuk die metertjes! Aanvragen minoren: het kan iets overzichtelijker. Maar als je eenmaal weet waar je moet zoeken, lukt het vrij eenvoudig. Je ziet in 1 keer van wanneer tot wanneer je je kunt inschrijven: handig! Kleuren van cijfers is erg duidelijk! Je hoeft alleen maar iets aan te vinken en op opslaan te drukken. Fijn ook dat het tentamen uit de lijst verdwijnt wanneer je je hebt ingeschreven. De ‘graadmeter’ van behaalde studiepunten valt erg op en het is duidelijk te zien hoeveel studiepunten je bijvoorbeeld nog moet halen. Je ziet meteen waar je staat in je studie! Scherm inschrijven voor differentiaties is iets minder overzichtelijk: veel kolommen en veel tekst. Instructie bij nodig. Ik hoop dat dit systeem wordt gekozen, want deze is veel duidelijker dan die andere. Overzichtelijk
 26. 26. De student centraal – soms niet  HAN4me app  Ingezonden brief Sensor
 27. 27. Ingezonden brief in de Sensor
 28. 28. De student centraal – na livegang Coachvierkant & Rapportages
 29. 29. De student centraal – na livegang  Studentenpanel?
 30. 30. Volg ons ook op Facebook: Project Alluris HAN

Editor's Notes

 • Even voorstellen
 • De student als klant is het thema. Vraag aan het publiek: wat vinden zij van dit thema?
 • Met andere woorden: de student wordt centraal gesteld.
  Meer en meer wordt de student als actieve participant meegenomen. Dat is zichtbaar in de onderwijsorganisatie (de kwaliteitscultuur) en dat is zichtbaar binnen het SB.
 • PLG
 • zijn er projecten waar de student een actieve rol heeft? Vragen.

  Dan vertellen hoe wij dit hebben gedaan.
 • Bron: Dortu, M. (2013). Je ziet het niet vanzelf! Negen blinde vlekken bij verandertrajecten. Culemborg: Van Duuren Management.
 • Bron: Dortu, M. (2013). Je ziet het niet vanzelf! Negen blinde vlekken bij verandertrajecten. Culemborg: Van Duuren Management.
 • Bron: Dortu, M. (2013). Je ziet het niet vanzelf! Negen blinde vlekken bij verandertrajecten. Culemborg: Van Duuren Management.
 • Bron: Dortu, M. (2013). Je ziet het niet vanzelf! Negen blinde vlekken bij verandertrajecten. Culemborg: Van Duuren Management.
 • We stellen dat bij de HAN v.w.b. de student als eindgebruiker van het SIS, de student een belangrijke rol heeft gehad bij:
  Eigenaarschap; input; beslissingsbevoegdheid.
  Gevraagd om input te leveren: aanleiding project was ontevredenheid & wat verwacht jij van een SIS als voorbereiding op PvE
  Beslissingsbevoegdheid: zowel bij aanleiding project als bij uiteindelijke keuze voor het systeem (PvB)
  Eigenaarschap: vanwege betrokkenheid bij PvB & het serieus nemen van de student als eindgebruiker tijdens nazorgfase & verantwoordelijkheid nemen in checken van data voor en na go-live
  We kunnen concluderen dat de student dus wel degelijk centraal staat. Alleen tijdens de implementatie zelf is de student wat op afstand.
 • Uitspraken van studenten uit beoordeling PvB.
  Alluris slaagde met een gemiddeld cijfer van 7.5.
 • Uitspraken studenten: verzameld tijdens de evaluatie met Tranche 0 en 1.
  Laten we dat nog eens vergelijken met hetgeen de studenten vonden tijdens de aanbesteding….
 • Uitspraken van studenten uit beoordeling PvB.

  Inschrijven: 3 meningen > groen-oranje-rood.
  Duidelijk en overzichtelijk.
  Duidelijk te zien hoeveel studiepunten je hebt behaald en nog moet behalen.
  Extra vinkjes plaatsen: extra klikken. Dat is nadelig. Overigens wordt deze functionaliteit gewaardeerd (in de video was dit te zien) en tegelijkertijd wordt deze functionaliteit absoluut niet gewaardeerd (ingezonden brief).
 • Bron: Sensor 11, 2013-2014.
 • Coachvierkant
  Bron afbeelding: Alluris, HAN cursusomgeving d.d. november 2013.
 • Vraag aan publiek: wat vindt men van het idee van een studentenpanel en wat zou dan de rol zijn van het studentenpanel? worden er studentenpanels ingezet? met welk doel?
  (doorontwikkelen studentenportal i.s.m. leverancier en HANstudenten?)
 • Bron: http://www.bloggen.be/2cward/archief.php?ID=1796938. Geraadpleegd op 10 juni 2014.
  Bron: http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-10/05/boosting-facebook-like-stats. Geraadpleegd op 10 juni 2014.
 • ×