Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hyrje ne Open Street Map

  1. 1. Hyrje në Open Street Map http://www.openstreetmap.org
  2. 2. Çka është OSM? • Të dhëna gjeografike (hartë) që ndihmonë në vozitje, shëtitje, skijim, alpinizëm, shëtitje dhe në shumë gjëra tjera • Është e lirë, për tu përdorur dhe ndryshuar
  3. 3. Të dhëna që mund ti përdor dhe modifikon secili prej nesh
  4. 4. Mund të përdoret në shumë paisje
  5. 5. Ekipe humanitare të Open Street Map
  6. 6. Projekti Open Street Map në Gaza • Janar 2009: Mikel Maron prezenton (paraqet) projektin për OSM në Gaza • Shkurt 2009: Fillon me blerjen e fotografive ajrore (~6000$)
  7. 7. Harta në Kibera (Prill 2009) • Harta e parë komplete, e lirë dhe e hapur në Keriba, Nairobi • E ndërtuar së pari nga vullnetarët lokal me asistencën e personave të autorizuar • http://www.mapkiber a.org
  8. 8. Kibera sot
  9. 9. Pra, si mundeni ju të ndihmoni Open Street Map?
  10. 10. Dil jashtë (shumë thjeshtë) Merr shënime Regjistroni me GPS Data shëtitjen tuaj (zgjedhore) Dhe modifiko ose shto në hartën ku punoni. Shtoni modifikoni diqka të re nga shënimet e juaja në shtëpi.

×