Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Edu,El PequeñO Lobo
Edu,El PequeñO Lobo
Loading in …3
×
1 of 27

Mind Mapping Course

1

Share

Download to read offline

Mind Mapping Course

 1. 1. Hãy tối đa việc suy luận của bạn hằng ngày! Phan Trường Bách Instructor
 2. 2. Chúng tôi trợ giúp công việc lãnh đạo của bạn <ul><li>Làm quen 8.00 – 8.30 </li></ul><ul><li>Trao khải tượng: “ Người thầy và bài học cái chum” </li></ul><ul><li>Huấn Luyện Động Não: Cây Viết(cái Bút) </li></ul><ul><li>Thực Hành: </li></ul><ul><ul><li>Phát triển ứng dụng iPhone. </li></ul></ul><ul><ul><li>Làm một dự án riêng của bạn </li></ul></ul><ul><li>5. Tài Liệu Tham Khảo </li></ul><ul><li>6. Phát Chứng chỉ </li></ul>
 3. 3. Nhu cầu từ trong thực tế?
 4. 4. Câu Chuyện: Người Thầy và Cái Chum Từ câu chuyện: Hãy cùng nhau tìm ra tất cả những ý nghĩa rút ra từ trong bài học.
 5. 5. Câu Chuyện: Cây Viết (cái Bút) Hãy viết tất cả các ứng dụng có thể từ cây Viết?
 6. 6. Câu Chuyện: cái Bút
 7. 7. iPhone!
 8. 8. Chúa dạy chúng ta từ thiên nhiên?
 9. 9. Chúa dạy chúng ta từ thiên nhiên?
 10. 10. Chúa dạy chúng ta từ thiên nhiên?
 11. 11. Chúa dạy chúng ta từ Kinh Thánh? Xuất Ê-đíp-tô 18:13-26 II Sa-mu-ên 18: 1-2 II Ti-mô-thê 2:2
 12. 12. Câu Chuyện: Cây Viết (cái Bút) Hãy viết tất cả các ứng dụng có thể từ cây Viết?
 13. 13. Câu Chuyện: cái Bút
 14. 14. iPhone!
 15. 15. Ứng dụng của Mind Mapping Cho đối tượng doanh nhân
 16. 16. <ul><li>Với Sơ đồ Tư duy, bạn sẽ dễ dàng: </li></ul><ul><li>Cải thiện trí nhớ </li></ul><ul><li>Nảy sinh những ý tưởng độc đáo </li></ul><ul><li>Tạo dựng thói quen học tốt hơn </li></ul><ul><li>Quản trị và tối ưu những dự án làm việc </li></ul><ul><li>Soạn thảo các bài trình bày hoặc báo cáo </li></ul><ul><li>Thuyết phục và thương lượng với người khác </li></ul><ul><li>Hoạch định /quản trị các mục tiêu cá nhân </li></ul><ul><li>Làm chủ cuộc sống của bạn </li></ul>Ứng dụng của Mind Mapping
 17. 17. Cải thiện trí nhớ
 18. 18. Cải thiện trí nhớ
 19. 19. Được Phóng Thích Chưa sử dụng Bản Đồ Tư Duy Sử dụng Bản Đồ Tư Duy
 20. 20. Thói quen học tốt hơn
 21. 21. Ý Tưởng Độc Đáo
 22. 22. Quản trị và tối ưu những dự án làm việc
 23. 23. Làm việc theo nhóm <ul><li>Tổ chức các cuộc họp </li></ul><ul><li>Làm các dự án cho công ty </li></ul><ul><li>Lên Chương trình Truyền giảng lớn </li></ul><ul><li>… . </li></ul>
 24. 24. Các giá trị gia tăng
 25. 25. Tony Buzan, người phát minh kỹ thuật lập Sơ đồ Tư duy, là nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về não bộ và phương pháp học tập. Các tác phẩm của ông đã thành công vang dội ở hơn 100 quốc gia và được dịch sang 30 thứ tiếng. Ông cũng là một diễn giả có đẳng cấp quốc tế và giữ vai trò cố vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cùng các chính phủ trên thế giới. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Quỹ nghiên cứu về Não bộ (Brain Foundation), nhà sáng lập Tổ chức Brain Trust và các giải Vô địch Thế giới về Trí nhớ và Tư duy. Barry Buzan là Giáo sư Quan hệ Quốc tế thuộc Trường Kinh tế và Chính trị Luân Đôn (LSE) đồng thời là một tác giả nổi tiếng về lĩnh vực lịch sử và cấu trúc của hệ thống chính trị quốc tế. Ông đã sử dụng Sơ đồ Tư duy như một công cụ hữu hiệu trong sự nghiệp của mình và tích cực cộng tác với người anh là Tony Buzan trong việc phát triển kỹ thuật lập Sơ đồ Tư duy. Tony Buzan và Barry Buzan
 26. 26. <ul><li>iMindmap . Phát triển bởi nhóm của Tony Buzan </li></ul><ul><li>MindManager. Phần mềm làm Mind-mapping chuyên nghiệp có cả ví dụ trên Website, trên máy Mac and Windows XP/Vista. </li></ul><ul><li>MindPlugs . Plug-in for Mind Manager that allows live calculating of mathematical formulas. </li></ul><ul><li>MindMapper Pro . Làm Mindmapping khá tốt cài cả trên PC và Palm </li></ul><ul><li>SmartDraw . Phần mềm có tính thương mại làm mindmapping và nhiều tính năng khác. </li></ul><ul><li>MindGenius . Tích hợp được với Microsoft Word, PowerPoint, Project Outlook. </li></ul><ul><li>ConceptDraw . Phát triển cả trên Mac OS. </li></ul><ul><li>FreeMind . Software miễn phí, Ngôn ngữ Java, cho Win XP/Vista. </li></ul><ul><li>NovaMind . Làm mindmapping trên máy Mac and Windows XP/Vista. </li></ul><ul><li>… vào Google tìm với từ “ Mind Mapping Software” </li></ul>Phần mềm làm Mind Mapping
 27. 27. Liên hệ <ul><li>Phan Trường Bách </li></ul><ul><li>Email : [email_address] </li></ul><ul><li>Mobile: 0912699023 </li></ul><ul><li>Chat Yahoo! : ccie_helper </li></ul><ul><li>Chat Skype! : ccie_helper </li></ul>

Editor's Notes

 • Có một người thầy kia rất khôn ngoan Ông có nhiều lớp học trò trưởng thành và có ích cho xã hội Một ngày kia ông lại bắt đầu một lớp học trò mới với bài học về cái Chum Ông chuẩn bị một cái chum rất lớn ở ngay giữa lớp học Và ông bắt đầu mang một viên đá to đặt vào đó, ngay từ những viên tiếp theo thì học trò ông tham gia vào Họ chăm chỉ làm đầy từng lần với Đá to, đá nhỏ, Ông thầy đã thấy ổn và đứng xem học trò mình làm. Họ tiếp tục với sỏi , cát rồi cuối cùng là nước. Ông tụ tập mọi người lại và nói : Qua việc làm đầy cái chum này chúng ta hãy viết tất cả ý nghĩa có thể học được lên 1 cái bảng!
 • Có một người thầy kia rất khôn ngoan Ông có nhiều lớp học trò trưởng thành và có ích cho xã hội Một ngày kia ông lại bắt đầu một lớp học trò mới với bài học về cái Chum Ông chuẩn bị một cái chum rất lớn ở ngay giữa lớp học Và ông bắt đầu mang một viên đá to đặt vào đó, ngay từ những viên tiếp theo thì học trò ông tham gia vào Họ chăm chỉ làm đầy từng lần với Đá to, đá nhỏ, Ông thầy đã thấy ổn và đứng xem học trò mình làm. Họ tiếp tục với sỏi , cát rồi cuối cùng là nước. Ông tụ tập mọi người lại và nói : Qua việc làm đầy cái chum này chúng ta hãy viết tất cả ý nghĩa có thể học được lên 1 cái bảng!
 • Ví dụ về Sân bay Singapore Và Phân nhóm Thực vật, động vật
 • Xuất 18:13-26 Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự; dân sự đứng chực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. 14 Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? 15 Môi-se bèn thưa rằng: Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. 16 Khi nào họ có việc chi, thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người nầy cùng người kia, và cho họ biết những mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. 17 Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. 18 Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. 19 Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay. 20 Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. 21 Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, 22 đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con. 23 Nếu con làm việc nầy, và Đức Chúa Trời ban lịnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đến chỗ mình bình yên. 24 Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. 25 Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai tri, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người; 26 họ xét đoán dân sự hằng ngày. Các việc khó họ giải lên cho Môi-se; nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. II Sa-mu-ên 18: 1-2 1 Đa-vít điểm dân sự đi theo mình, rồi đặt ở trước đầu chúng những trưởng của ngàn người, trưởng của trăm người. 2 Người chia dân ra làm ba toán, khiến Giô-áp lãnh một toán, A-bi-sai, con của Xê-ru-gia, em của Giô-áp, lãnh một toán, còn Y-tai, người Gát, lãnh một toán. Đoạn, vua nói cùng dân sự rằng: Hẳn ta cũng sẽ đi ra với các ngươi. II Ti-mô-thê 2:2 Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.
 • Chủ định nhóm các nhóm ứng dụng trước tiên Ví dụ: Giải trí , Học tập, Kinh doanh, Đời sống ( Ứng dụng khác)
 • Trong Câu Chuyện về Người Thầy Chúng ta thấy người thầy có tầm nhìn xa hơn so với những học trò ngay từ bài học Ông nhìn thấy ứng dụng bài học từ những hiện vật đơn giản.
 • Tổ chức các cuộc họp Thay vì tôi mất 2 tiếng để họp và bàn chi tiết, tìm &amp; hỏi những số liệu từ 2 ngày thì giờ đây tôi có thể làm tất cả gói gọn trong 1 tiếng Làm các dự án cho công ty Nhiều khi làm dự án ta hay bỏ sót nhiều yếu tố, và không tối ưu công việc, nhưng khi áp dụng Mind Mapping vào ta không những làm nhanh mà còn vét cạn được các khả năng tận dụng nhân lực, và tối ưu thời gian. Lên Chương trình Truyền giảng lớn … .
 • Khi có thói quen làm việc rõ ràng thì chúng ta tránh được những rủi ro không cần thiết Chúng ta có thể nói “ tôi có thể” , hay “ Tôi chuyên nghiệp” Khi chúng ta tiết kiệm được thời gian có nghĩa là chúng ta cũng có thêm thời gian cho gia đình, vợ ( chồng ), bạn bè…
 • ×